<< terug

Cluster Informatie

Bij de gemeente Noordoostpolder is er veel aandacht voor het Informatiemanagement. In de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van digitalisering van werkprocessen, gegevensgebruik en documentaire informatie. Deze ontwikkeling willen we in de komende jaren graag voortzetten. Het cluster Informatie speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom willen we dit team graag structureel versterken met een

 

Adviseur informatiemanagement (36 uur per week)


Het cluster Informatie is de interne leverancier van de Informatievoorzieningsmiddelen (hardware, applicaties, gegevens en (documentaire) informatie) binnen de gemeente Noordoostpolder. Binnen dit cluster worden deze middelen beheerd, wordt gewerkt aan beleidsontwikkeling op het IV-terrein en worden onze primaire processen en projecten ondersteund.
Het cluster Informatie bestaat uit 2 teams: Informatiemanagement en ICT-beheer. De functie van adviseur informatiemanagement valt onder het team Informatiemanagement. Dit team bestaat uit 14 medewerkers en wordt aangestuurd door een teamleider a.i.

Dit ga je doen
De adviseur informatiemanagement werkt op het snijvlak tussen de primaire processen en de IV-organisatie. Het takenpakket ziet er als volgt uit:
• Adviseert proceseigenaren m.b.t. informatiemanagement in de primaire processen;
• Adviseert proceseigenaren gevraagd en ongevraagd omtrent gewenste wijzigingen m.b.t. de inzet van IV-middelen in hun werkprocessen;
• Ondersteunt hen waar nodig bij het maken van businesscases, zodat elke keer weer een zorgvuldige afweging van gewenste wijzigingen kan plaatsvinden;
• Vormt zich een beeld van de ontwikkelingen met een IV-component die zich organisatiebreed voordoen en draagt zorg voor een goede vertaling daarvan in IV-beleid en prioritering in de IV-kolommen;
• Brengt zijn/haar kennis van de primaire processen in in het team Informatiemanagement en draagt in samenwerking met de andere adviseurs zorg voor informatiebeleid waarin alle belangen zijn afgewogen. Hij/zij weet dit beleid met overtuiging over te brengen op de proceseigenaren, zodanig dat zij weten welke gevolgen dat heeft voor hun werkprocessen.

Dit is jouw achtergrond
Uiteraard verwachten we dat je beschikt over de kennis en kunde die nodig is om deze taken uit te voeren. Of dat je je deze snel eigen weet te maken. Wij denken daarbij aan:
• Minimaal HBO-niveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding informatica, bestuurlijke informatiekunde of bedrijfskunde;
• Kennis van de werkwijzen van de gemeente en de daarmee samenhangende bedrijfsvoeringsprocessen;
• Drie tot vijf jaar ervaring met informatieadvies en informatiearchitectuur;
• Ervaring met het opstellen van businesscases en informatieanalyses;
• Vaardig in advisering en kennis van de meest gebruikelijke methoden en technieken in het vakgebied van de informatievoorziening;
• Kennis van de ontwikkelingen met betrekking tot gemeenten en specifiek op het terrein van de informatievoorziening.
Het is belangrijk dat je iemand bent die op zoek gaat naar mogelijkheden en oplossingen. Je bent communicatief vaardig en spreekt de taal van onze business en van de medewerkers van informatievoorziening en ICT. Je bent analytisch, hebt een helicopterview en beschikt over sterk ontwikkelde adviesvaardigheden.

Dit bieden we jou
Het betreft een structurele functie, die in eerste instantie op basis van een tijdelijk dienstverband van één jaar wordt ingevuld. Je komt in een enthousiast en gedreven team, waarin de samenwerking en onderlinge betrokkenheid groot is. De functie is gewaardeerd op schaal 11, maximaal € 4.787,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform het CAR-UWO. Een reiskostenvergoeding voor het woon-werk verkeer behoort tot de mogelijkheden.

Laat je gerust informeren
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Marlijn van Ommen, teamleider Informatiemanagement a.i. (06 48 13 46 47).

Zo kun je solliciteren
Je kunt een motivatie en CV sturen door op de knop “solliciteren” te klikken. Dit kan tot 23 november.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 5 december 2017 in de ochtend en eventuele vervolggesprekken op maandagochtend 11 december 2017.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

 
 
Solliciteren

Afdrukken

Tip een vriend(in)Sluitingsdatum
22-11-2017Contactpersoon:
Marlijn van Ommen
tel.: +31 6-48 13 46 47